Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

- Obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

- Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena dobou vydání nových obchodních podmínek.

- Službu Romantickevikendy.cz a partnerské weby na víkendové pobyty a související podnikatelskou činnost provozuje na základě živnostenského oprávnění fyzická osoba Ing. Václav Kašpar, IČ: 71736981.

 2) Objednávka

- Podáním objednávky a jejím závazným potvrzením vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

- Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami Romantickevikendy.cz.

- Podáním objednávky se rozumí odeslání elektronické objednávky či objednáním pobytu telefonicky.

- Během objednávky je stanoven způsob platby pobytu. Zákazník volí mezi platbou bankovním převodem, dobírkou, expresem na dobírku do 24 hodin.

- Objednávka potvrzena prodávajícím i kupujícím se považuje za objednávku závaznou (tzn. Prodávající je povinen po zaplacení faktury kupujícím, doručit kupujícímu poukaz na objednaný pobyt na předem dohodnutou adresu. Při platbě dobírky kupující obdrží balíček ihned po provedení platby.)

 3) Dodací podmínky

- Doručení Poukazu na pobyt proběhne do 6 pracovních dnů od proplacení faktury kupujícím.

- Poukaz na pobyt je doručen na adresu stanovenou v objednávkovém formuláři (popř. upřesněnou telefonicky) nebo zaslán emailem na elektronickou adresu kupujícího.

- Způsob doručení Poukazu na pobyt si určí kupující během objednávky. Poukaz na pobyt se zasílá doporučeně Českou poštou. Cena za poštovné a zásilky při platbě bankovním převodem činí po ČR 85 Kč (ostatní země EU 299 Kč). Cena při zaslání balíčku na dobírku činí 125 Kč. Zaslání poukazu emailem a osobní vyzvednutí poukazu na pobočce po předchozí platbě bankovním převodem je zdarma. Služba Expres dodání do 24 hodin na dobírku po celé ČR je účtována 340 Kč. Balné balíčku je vždy účtováno 59 Kč.

4) Cena pobytu a platební metody

- Romantickevikendy.cz si vyhrazují právo změny cen pobytů. V takovémto případě je povinost Romantickevikendy.cz na danou skutečnost upozornit majitele Poukazů na pobyt.

- Zaplacením úplné hodnoty poukazu přechází vlastnické právo Poukazu na pobyt na kupujícího.

- Prodávající poskytuje kupujícímu tyto platební metody: a) platba bankovním převodem, b) platba dobírky, c) platba dobírky kurýrovi.

- Pobyty lze objednat i prostřednictvím benefit programů a poukázek. Pokud je objednávka kompletně či částečně hrazena touto formou, tak se na ni nevztahují žádné slevy a zvýhodnění a informace k pobytu jsou zasílány pouze emailem.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

- Romantickevikendy.cz mohou od kupní smlouvy odstoupit  v případě úplného či dočasného zrušení pobytu provozovatelem (v tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího s návrhem podobného pobytu ve stejné cenové kategorii či navrátí peníze) a při nedodržení obchodních podmínek kupujícím (v tomto případě nevzniká kupujícímu možnost finanční náhrady).

- Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v případě již objednaného termínu pobytu se účtují následující storno poplatky: od objednávky do 10 dní před začátkem pobytu 30% z ceny, 9 až 5 dní před nástupem na pobyt se strhává 50% z částky a při 4 a méně dnech před nástupem na pobyt 100 %. Po dohodě lze v případně nemoci či jiných komplikací bezplatně vybrat jiný termín pobytu. Při zrušení poukazu bez zvoleného termínu platí storno poplatek 30%.

6) Reklamační podmínky

- Reklamace jsou řešeny v souladu s právním řádem České Republiky.

- Romantickevikendy.cz se s provozovatelem pobytu budou zaobírat pouze písemnými reklamacemi odeslanými do 7 dnů od ukončení pobytu. Do 7 dnů od doručení reklamace jsou Romantickevikendy.cz povinni odeslat své stanovisko k problému.

7) Provozovatelé pobytů a aktivit

- Romantickevikendy.cz nabízí širokou škálu pobytů. Jednotlivé pobyty provozují pečlivě vybraní provozovatelé, kteří přebírají plnou zodpovědnost za kvalitní provedení veškerých objednaných služeb.

- V případě, že provozovatel není schopen poskytnout kupujícímu objednanou službu, přebírá v plné míře hrazení její náhrady.

- Veškeré služby, které jsou součástí jednotlivých balíčků jsou popsány v textu o pobytu. Fotografie mohou být pouze ilustrační.

- Romantickevikendy.cz jsou pouze zprostředkovatelem aktivit, které jsou součástí pobytu (např. vyhlídkový let, zorbing, tandem, jízda tanekm…) a případné újmy na zdraví či škodě na věcech je nutné uplatňovat přímo u provozovatele těchto aktivit.

8) Poukaz na pobyt – rezervace pobytu

- Typy Poukazů na pobyt se mohou lišit při objednávce jednotlivých pobytů, dle typu provozovatele.

- Využití Otevřeného poukazu umožňující obdarovanému zvolit jakýkoliv pobyt v dané cenové kategorii (Bronzový víkend, Stříbrný víkend, Zlatý víkend a další) lze doplatit (bankovním převodem) pokud cena pobytu přesáhne hodnotu poukázky. Na Otevřené poukazy se nevrací hotovost.. Poukazy nelze sčítat.

- Platnost Poukazů na pobyt pokud není-li na poukazu stanoveno jinak je 6 měsíců. Po této době platnost Poukazu na pobyt propadá. Poukaz na pobyt lze 1x prodloužit a to na dalších 6 měsíců za 899 Kč případně o 3 měsíce za 499 Kč. Prodloužení poukazu lze pouze v době před ukončením jeho platnosti, následně jeho platnost zcela zaniká. Poukaz přes benefit program prodloužit nelze a nevztahují se na něj žádné akční nabídky a zvýhodnění uváděné na webu Romantickevikendy.cz či možnost sčítání více poukazů na pobyt.

- Změna již rezervovaného termínu pobytu je účtována částkou 100 Kč.

- Doba platnosti poukazu je uvedena v každém balíčku k pobytu.

- Pokud se pobytu neúčastní klient, jehož jméno je uvedeno na poukazu je třeba kontaktovat Romantickevikendy.cz, které provedou novou rezervaci a vystaví nový poukaz. Tato změna je účtována částkou 499 Kč, u objednávek přes benefit programy 799 Kč.

9) Ochrana osobních dat

- Vyplněním objednávkového formuláře či registrací do databáze dává zákazník souhlas pro Romantickevikendy.cz ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů.

- Romantickevikendy.cz mohou pomocí emailu tyto zákazníky kontaktovat za účelem nabídnutí dalších služeb. V případě, že zákazník nemá o emaily zájem, může zažádat o jejich zrušení.

- Data získaná od kupujících Romantickevikendy.cz v žádném případě neposkytují žadnému třetímu subjektu.

10) Závěrečná ustanovení

- Tyto OP platí pro veškeré obchodní případy uskutečněné mezi Romantickevikendy.cz a kupujícím.

- Obchodní podmínky nabývají účinností dne 9.1.2012 a nahrazují veškeré dříve vydané OP

- O případných změnách OP budou klienti upozorněni na webových stránkách a prostřednictvím email